Psychoterapia_chorzów_katowice1011_min1026_min

Kiedy zgłosić się do psychologa?

Dla rodzica – kiedy warto zgłosić się z dzieckiem do psychologa?

Odpowiedź na pytanie, kiedy należy dziecko otoczyć specjalistyczną opieką psychologa dziecięcego podzielona jest na dwie części.

Po pierwsze:

Są sytuacje, kiedy dziecko jest szczególnie narażone na silny stres. Warto wtedy objąć dziecko opieką nie czekając na wystąpienie niepokojących objawów. Te sytuacje to:

• silny stres szkolny,
• śmierć lub choroba członka rodziny,
• rozwód,
• nadużycie,
• bycie ofiarą lub świadkiem wypadku,
• bycie ofiarą przemocy w tym mobbingu lub zastraszania przez inne dzieci.

Po drugie:

Czasami jednak przyczyna trudności dziecka lub zmiany jego funkcjonowania nie jest oczywista, wtedy ważne jest zwrócenie uwagi na następujące objawy:

• opóźnienie w rozwoju mowy,
• przedłużający się trening czystości,
• trudności z koncentracją uwagi – zapominanie, nie kończenie zaczętych zdań, nie wykonywanie poleceń, przerywanie, udzielanie odpowiedzi przed usłyszeniem pytania,
• przesadne pobudzenie, hałaśliwość, niespokojne ruchy rąk i nóg,
• nadmierna złość,
• przedłużające się trudności w adaptacji do przedszkola,
• agresywne zachowanie (takie jak gryzienie, kopanie, bicie lub znęcanie się),
• kłopoty szkolne od początku nauki lub nagły znaczny spadek poziomu w nauce,
• powracające epizody smutku, płaczliwości, zniechęcania,
• wycofanie lub izolacja społeczna,
• znaczne zmniejszenie zainteresowania tym, co wcześniej dziecko bardzo cieszyło,
• silne (utrudniające codzienne funkcjonowanie) lęki wobec wybranych obiektów (zwierząt, miejsc, ludzi),
• nieśmiałość (utrudniająca codzienne funkcjonowanie),
• nadmierna absencja szkolna lub niechęć do chodzenia do szkoły,
• nasilenie dolegliwości (bóle głowy, bóle brzucha, częste słowa: „nie czuje się dobrze”), pomimo zdrowia fizycznego potwierdzonego przez lekarza pediatrę.

Wizytę u psychologa dziecięcego warto wziąć pod uwagę nawet w przypadku wystąpienia jednego z powyżej wymienionych symptomów.